w88.winlw88.win20第114中学华人民共和国民代表大会学排名榜

20第114中学中原人民共和国民代表大会学排名榜(501-600强)

名次

高校名称

大街小巷地段

类型

总分

毋庸置疑研究

人才培育

综述声誉

办学类型、等级和层次

办学类型

星级排行

办学层次

495

圣佩德罗苏拉大学

黑龙江

综合

61.33

60.00

62.89

60.00

应用型

495

亚马逊河工程学院

黑龙江

理工

61.33

60.01

62.89

60.00

应用型

495

南充历史大学

河南

理工

61.33

60.01

62.88

60.00

应用型

495

刺桐花大学

四川

综合

61.33

60.00

62.89

60.00

应用型

495

张掖航空航天学院

山西

师范

61.33

60.00

62.90

60.00

应用型

495

丹东艺术高校

黑龙江

医药

61.33

60.02

62.89

60.00

应用型

495

内江艺术学院

云南

师范

61.33

60.01

62.89

60.00

应用型

495

四川城市建设高校

河南

理工

61.33

60.00

62.88

60.00

应用型

495

大同大学

内蒙古

综合

61.33

60.00

62.89

60.00

应用型

495

德阳师范高校

河北

师范

61.33

60.02

62.89

60.00

应用型

495

青海建哲高校

河北

理工

61.33

60.00

62.89

60.00

应用型

495

密西西比河地质大学

黑龙江

理工

61.33

60.00

62.88

60.00

应用型

495

河套高校

内蒙古

综合

61.33

60.00

62.88

60.00

应用型

495

南宁高校

山西

综合

61.33

60.00

62.88

60.00

应用型

495

首都钢铁公司哲高校

北京

理工

61.33

60.00

62.88

60.00

应用型

516

尼罗河科学技术财经政法大学

江西

师范

61.23

60.08

62.53

60.33

应用型

516

夏洛特管理高校

陕西

医药

61.23

60.03

62.49

60.66

应用型

518

香港政政法大学

上海

政法

61.22

60.16

62.46

60.16

应用型

519

湖北科学技术大学

湖南

综合

61.21

60.04

62.57

60.16

应用型

519

柳州交通学院

河南

师范

61.21

60.13

w88.winlw88.win,62.47

60.16

应用型

519

圣克Russ工程大学

浙江

理工

61.21

60.20

62.46

60.00

应用型

522

长春大学

广东

综合

61.20

60.06

62.50

60.23

应用型

522

金斯敦航空工业科技大学

河南

财经

61.20

60.09

62.53

60.00

应用型

524

河南工程高校

福建

理工

61.19

60.12

62.46

60.00

应用型

524

云南技术师范高校

广东

师范

61.19

60.11

62.49

60.00

应用型

524

川北京哲高校高校

四川

医药

61.19

60.10

62.49

60.00

应用型

524

辽宁经院

湖北

财经

61.19

60.08

62.49

60.16

应用型

524

波尔图晓庄大学

江苏

师范

61.19

60.10

62.46

60.16

应用型

524

广西理历史学院

陕西

理工

61.19

60.07

62.52

60.00

应用型

524

仲恺农业工程大学

广东

农林

61.19

60.13

62.48

60.00

应用型

531

湖北传播媒介高校

广西

财经

61.18

60.12

62.46

60.00

应用型

531

日照师范高校

四川

师范

61.18

60.06

62.50

60.00

应用型

531

额尔齐斯河外国语大学

广东

财经

61.18

60.08

62.47

60.16

应用型

531

亚松森理管理高校

福建

理工

61.18

60.07

62.46

60.16

应用型

531

中国劳动关系大学

北京

政法

61.18

60.07

62.46

60.16

应用型

531

阿伯丁师范高校

安徽

师范

61.18

60.05

62.48

60.16

应用型

531

新加坡海洋学院

上海

财经

61.18

60.05

62.49

60.16

应用型

531

福建农业学院

湖北

师范

61.18

60.05

62.52

60.00

应用型

531

黄石文理高校

陕西

师范

61.18

60.08

62.50

60.00

应用型

531

海南科学技术高校

河南

师范

61.18

60.08

62.49

60.00

应用型

531

乌鲁木齐高校

浙江

综合

61.18

60.12

62.46

60.00

应用型

531

马济宁政法学院

河南

师范

61.18

60.08

62.50

60.00

应用型

531

常熟理法高校

江苏

理工

61.18

60.12

62.46

60.00

应用型

544

罗萨里奥高校

安徽

理工

61.17

60.03

62.47

60.16

应用型

544

奥斯汀科学技术高校

重庆

理工

61.17

60.09

62.46

60.00

应用型

544

玉溪高校

湖南

综合

61.17

60.01

62.54

60.00

应用型

547

嘉应高校

广东

综合

61.16

60.03

62.46

60.11

应用型

547

山西工程大学

湖北

综合

61.16

60.00

62.46

60.28

应用型

547

中华女生高校

北京

语言

61.16

60.03

62.47

60.16

应用型

547

黄河高校

福建

理工

61.16

60.03

62.46

60.16

应用型

547

吉林万里大学

浙江

理工

61.16

60.02

62.48

60.16

应用型

547

寿春科学技术高校

江苏

理工

61.16

60.02

62.50

60.00

应用型

547

东京立信会计高校

上海

财经

61.16

60.06

62.46

60.00

应用型

547

湖南科学技术高校

湖北

综合

61.16

60.06

62.48

60.00

应用型

547

浙南高校

湖南

综合

61.16

60.02

62.51

60.00

应用型

547

江西科技(science and technology)师范高校

河北

师范

61.16

60.06

62.48

60.00

应用型

547

乌鲁木齐工程高校

江苏

理工

61.16

60.04

62.48

60.00

应用型

547

江门师范高校

贵州

师范

61.16

60.08

62.45

60.00

应用型

547

石家庄科技(science and technology)高校

广东

综合

61.16

60.08

62.46

60.00

应用型

547

广东民族师范高校

甘肃

师范

61.16

60.07

62.46

60.00

应用型

561

新乡财经大学

湖北

师范

61.15

60.04

62.47

60.00

应用型

561

广东财政治经济高校

湖南

财经

61.15

60.04

62.46

60.00

应用型

561

四川京哲高校高校

湖南

理工

61.15

60.01

62.46

60.16

应用型

561

山西金融大学

山东

理工

61.15

60.01

62.46

60.16

应用型

561

新加坡商院

上海

财经

61.15

60.00

62.46

60.16

应用型

561

临汾大学

山东

综合

61.15

60.02

62.48

60.00

应用型

561

巴尔的摩文科理科高校

陕西

综合

61.15

60.03

62.48

60.00

应用型

561

北海高校

浙江

师范

61.15

60.06

62.45

60.00

应用型

561

镇江高校

福建

综合

61.15

60.05

62.45

60.00

应用型

561

潮州高校

江西

综合

61.15

60.03

62.47

60.00

应用型

561

银川大学

广东

综合

61.15

60.05

62.46

60.00

应用型

561

乌鲁木齐工程高校

江西

理工

61.15

60.04

62.46

60.00

应用型

561

湖北农业余大学学

浙江

语言

61.15

60.07

62.45

60.00

应用型

561

三亚高校

河南

师范

61.15

60.04

62.46

60.00

应用型

561

宣城大学

湖南

综合

61.15

60.00

62.50

60.00

应用型

561

浙江人文地质大学

湖南

综合

61.15

60.00

62.49

60.00

应用型

561

陇东高校

甘肃

综合

61.15

60.06

62.46

60.00

应用型

561

日喀则高校

广西

综合

61.15

60.05

62.45

60.00

应用型

561

红河大学

云南

综合

61.15

60.06

62.46

60.00

应用型

561

Carey大学

贵州

师范

61.15

60.06

62.45

60.00

应用型

561

黄冈高校

安徽

财经

61.15

60.03

62.47

60.00

应用型

561

四平高校

广西

综合

61.15

60.06

62.45

60.00

应用型

561

圣Juan矿业高校

四川

理工

61.15

60.00

62.51

60.00

应用型

561

许昌医科学院

黑龙江

师范

61.15

60.04

62.47

60.00

应用型

561

福建哈历史高校同大学

山西

综合

61.15

60.05

62.47

60.00

应用型

561

吉安高校

内蒙古

综合

61.15

60.06

62.46

60.00

应用型

561

运城高校

贵州

综合

61.15

60.04

62.47

60.00

应用型

588

汉密尔顿高校

云南

综合

61.14

60.03

62.46

60.00

应用型

588

五台山大学

山东

综合

61.14

60.02

62.45

60.00

应用型

588

纳塔尔城市大学

甘肃

综合

61.14

60.03

62.46

60.00

应用型

588

澳门大学

河北

综合

61.14

60.01

62.46

60.00

应用型

588

永州京科学技术大学范大学

陕西

师范

61.14

60.01

62.46

60.00

应用型

588

东京海关大学

上海

政法

61.14

60.03

62.46

60.00

应用型

588

乌鲁木齐大学

贵州

综合

61.14

60.03

62.46

60.00

应用型

588

晋中大学

山东

综合

61.14

60.04

62.45

60.00

应用型

588

开封大学

山西

师范

61.14

60.03

62.46

60.00

应用型

588

铜陵大学

安徽

师范

61.14

60.02

62.46

60.00

应用型

588

青城山高校

安徽

综合

61.14

60.02

62.46

60.00

应用型

588

韩山金融学院

广东

师范

61.14

60.02

62.46

60.00

应用型

588

白山大学

安徽

综合

61.14

60.03

62.46

60.00

应用型

上一页1234567下一页

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*
Website